Thứ sáu, 01/12/2023,

NẮNG BÂNG KHUÂNG (23/12/2013)

Một ngày nắng bâng khuâng

Như hẹn rồi đành  lỡ

Hoa cứ thơm đến  lạ

Gió cứ thổi miên man

Như Nỗi nhớ ngập tràn...

thuhienhoa

Chia sẻ:                  
Các bài khác: