Thứ ba, 29/11/2022,

CHIỀU VỊ XUYÊN (24/03/2016)

CHIỀU VỊ XUYÊN 

Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang)
 Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang)

 

 

Vãn chiều mới tới Vị Xuyên

Đồi xanh, mộ trắng… chưa yên nỗi ngày


Lần theo đội ngũ, gặp mây

Bệ rêu hoa rụng, cỏ gầy cõng sương

 

Gió gào ran góc biên cương

Biết người nằm đó có tường phôi pha(!?)


Cánh hoa rơi rạng chiều tà

Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?

Cúi đầu, ngực trống ầm ào

 Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?
 

Vị Xuyên, tháng 11/2015  

Đinh Thường

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: