Thứ ba, 16/08/2022,

TRÊN CÁNH ĐỒNG THƠ (06/09/2013)

( Kỷ niệm ngày gặp Nhà văn Đình Kính, Nhà thơ Hồ Anh Tuấn, Nhà thơ Minh Trí …)

 

  
Đi cày trên cánh đồng thơ

 Ruộng ta bé nhỏ, giáp bờ đại gia.

Vào mùa kết trái đơm hoa
Phấn người bay khắp gần xa thơm lừng.

Có con bướm trắng ngập ngừng
Gánh hương đi rắc sáng bừng bờ xôi.

Chót mê câu chữ cuộc đời
Ruộng ta bé, cứ thảnh thơi vun trồng.

Đồng thơ rộng đến mênh mông
Ta gom chút hạt cho đồng bội thu.

(Ngày 27/5/2009)

Chia sẻ:                  
Các bài khác: