Thứ năm, 30/06/2022,

Chử Thu Hằng

Vài nét về tác giả

 

Nhà thơ Chử Thu Hằng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Sinh ngày 10/5/1957
Nguyên quán: Thanh Trì - Hà Nội
Hiện ở: 80 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội;
Thành viên Thường trực của lucbat.vn;
Đại diện Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống;
Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
Tác phẩm đã xuất bản:
- Hồn phố (Tản văn; Nhà xuất bản Hội Nhà văn – 2011)
- Khoảng trời hoa nắng (Thơ; Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2011)
- Cõi riêng (Thơ; NXB Hội Nhà văn - 2012)
- Nhớ một thuở Viêng Chăn (Tập bút ký tư liệu; NXB Thời Đại - 2013)
Điện thoại: 01663332171
Email: trangthuquyenru@gmail.com

Website: chuthuhang.com/