Thứ năm, 30/06/2022,

THÁNG MƯỜI (06/09/2013)

Tháng Mười…
Ngày dụi vào đêm
Vừa nhạt nắng
Đã loang thềm
Ướt trăng
Hơi may run rẩy bóng Hằng
Sương thu đẫm tóc, buồn giăng mi sầu

Phải chi... bóng đổ sang nhau
Có khi chẳng ướt mái đầu vì sương
Phải chi... có một lời thương
Ủ tim ấm những đêm trường khát khao

Phải chi... Thu chẳng hanh hao
Mờ nhòa, cam chịu, như bao kiếp người
Tháng Mười...
Khô mắt
Mặn môi
Lạnh lòng
Sợ bóng trăng rơi
Sợ mình...

Chia sẻ:                  
Các bài khác: