Thứ năm, 30/06/2022,

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH (06/09/2013)

nghiêng ly trút cạn lòng mình
ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông

giọt hờn giọt nhớ giọt thương
giọt ưu tư
giọt vấn vương
ngậm ngùi…

thả câu thơ phía cuối trời
cụng hư vô
vấp tiếng cười thế nhân

thì thôi
khép cõi trong ngần
hanh hao ta cũng chẳng cần ai hay

cạn lòng
mình tỉnh?
mình say?
vụng thầm quệt mắt
mắt đầy sương giăng…

Chia sẻ:                  
Các bài khác: