Thứ năm, 30/06/2022,

CẠN (06/09/2013)

 

Ừ, thôi! Khép lại miền đau
Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay
Tay còn không dám chạm tay
Có gì đâu… Vẫn vơi đầy… Mà thôi!

Chừng như đã cạn lời rồi
Chừng như cạn khóc cạn cười cạn đau
Ngàn trang thơ đã nát nhàu
Ngàn đêm đợi trắng canh thâu… Rã rời…

Giấu, quên, chôn, nén, ẩn, vùi
Khôn ngăn núi lửa trào sôi
Sóng thần.
Náu trong mắt bão. Lạc vần
Ừ, chừng như cũng hết xuân. Cạn ngày.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: