Thứ năm, 30/06/2022,

TIẾC XUÂN (06/09/2013)

 

Ngỡ ngàng... thôi đã hết xuân.
Tần ngần cất áo, xếp chăn cuối giường
Tàn xuân
Còn chút dư hương
Ủ cho khéo
Kẻo lỡ vương áo người…

Chia sẻ:                  
Các bài khác: