Thứ tư, 06/12/2023,

VỀ TIỀN GIANG (TRƯƠNG NAM CHI) (10/11/2013)


  Trương Nam Chi và đồng nghiệp TT Tư vấn Tình yêu- Hôn nhân- Gia đình

 

Sao đêm
Rớt
Xuống sông Tiền

Lung linh ánh nến
Mắt viền phù sa

Xuân về
Khoác
Áo cho hoa

Tiền Giang
Bắc nhịp
Tình
Qua
Điệu hò

Lúa xanh mướt
Mát cánh cò

Qua sông
Ngoái lại
Bến đò tìm nhau

Nén lòng vội vã
Bước mau

Kẻo giông tố
Đến
Làm đau
Gió đồng.

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: