Thứ bảy, 25/03/2023,

TÌNH ĐẦU (07/10/2013)

TÌNH ĐẦUNgỡ rằng
Tình đã pha phôi
Hạt mưa
Sợi nắng
Chưa thôi nồng nàn

Ngỡ rằng
Phương thuốc thời gian
Đủ cưu mang
Những dở dang
Hẹn hò

Ngỡ rằng
Đã
Hết đợi chờ
Chẳng sang sông
Cũng lụy đò
Vì ai?


Trương Nam Chi


Chia sẻ:                  
Các bài khác: