Thứ bảy, 13/07/2024,

Đừng như... (Trương Nam Chi) (07/11/2015)

 ĐỪNG NHƯ...

 (Chị tặng em...)

 

Trốn
ngày nắng chạy vào
đêm
ngàn năm muông thú chưa quên
bầy
đàn


nỗi buồn chống gậy đi
hoang
niềm vui vỡ trận
đỏ
loang ráng chiều


Nữ thần bật chốt bùa
yêu
rạ rơm bén lứa tự thiêu đốt
trầm


trốn ngày
nắng
chạy bóng râm


đừng như muông thú
dã tâm bầy
đàn.

 


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: