Thứ bảy, 13/07/2024,

Thềm xưa (Trương Nam Chi) (19/08/2014)

 

Mẹ
Xưa guốc mộc
Hương
Trà

Thềm xưa nắng
Lụa
  Nương tà áo
Nâu


Tình xưa ngân
Khúc
Nguyện cầu

Đường xưa gió
Rẽ
  Lách lau tràn
Về!


Trương Nam Chi


Chia sẻ:                  
Các bài khác: