Thứ hai, 15/07/2024,

Sao không lên tiếng (Trương Nam Chi) (26/07/2014)

 

Ơ kìa! Ai
Gánh vầng trăng
Đổ vào sông
Để
Đò ngang phải chìm


Trăng
Soi đáy nước
Im lìm
Sao
Không lên tiếng
 Gọi
Tìm Tri âm?


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: