Thứ ba, 31/01/2023,

Để tôi làm thơ (Trương Nam Chi) (10/11/2019)

 

 

Nếu gặp người tôi chán
Vậy, để tôi làm thơ
Nhả tơ và se sợi
Thời gian chẳng đợi chờ

Nếu gặp người tẻ nhạt
Thì, tin vào tình yêu
Chẳng quan tâm được mất
Yêu, đời đẹp hơn nhiều

Nếu gặp người thóc mách
Nên, tránh xa cho rồi
Thói học đòi, ganh ghét
Quên đi mà rong chơi

Nếu gặp người gian dối
Tôi, giữ tâm an lành
Trời cao trời có mắt
Ngày đẹp - Trời phóng sanh

Nếu gặp người phải bội
Là, nhiễu nhương hiện hình
Đời song hành thiện ác
Thơ nào thoát Nhục - Vinh!

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: