Thứ ba, 16/08/2022,

CHÚC XUÂN (16/02/2018)

 Mậu Tuất xuân sang chúc mọi nhà

Bình an sức khỏe rộn lời ca

An khang vạn sự đều như ý

Tài lắm lộc nhiều nở như hoa.

Trần Đức Lai 16/02/2018

Chia sẻ:                  
Các bài khác: