Thứ ba, 16/08/2022,

MỪNG SINH NHẬT BỐ VỢ (11/10/2017)

 Tám mươi sáu tuổi đã già chi

Chúc Cha trường thọ chẵng ai bì

“Bề trên” nâng đỡ Cha hôm sớm

Ban phước - cầu an, tránh sân si

 

Tám mươi sáu tuổi đã già chi

“Phát Lộc” trời ban, giúp mọi khi

Cứu độ chúng sinh Cha trọn đạo

Tính hiền, tâm thiện hái từ bi

 

Tám mươi sáu tuổi đã già chi

Tình nghĩa năng sâu chẵng ai bì

Tuổi hạc, trí minh, hương hữu xạ

Dạy bày con cháu  họa đường thi!

Trần Đức Lai – 10/10/2017

Chia sẻ:                  
Các bài khác: