Thứ ba, 16/08/2022,

Lạc hồn (Lê Minh Dung) (06/09/2013)
Em từ đâu đến em ơi
Một lần ngang phố cho tôi lạc hồn


Ba hồn, bẩy vía thoát trần
Tình tôi theo ánh trăng ngần vào thơ...


Chiêm bao... suối mộng đồi mơ
Bao giờ... mới thực cập bờ thiên thai?


Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẩn ngơ ngoài trần gian...


Ước gì thơ bán ngàn quan
Để anh mua cả trần gian tặng nàng.


Lê Minh Dung

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: