Thứ ba, 16/08/2022,

Nguyệt lạc (Lê Minh Dung) (06/09/2013)

 


Nhớ ơi đỏng đảnh mà chi
Mắt đen tàng ẩn
Màu chia ly buồn


Ừ rằng
ấy thật tình suông
Phím kia tấu khúc nhạc hờn...
Trong nhau

Thời gian gấp những nếp nhàu
Còn ta trắng những đêm thâu
dỗ lòng


Mỗi khuya
nguyệt lạc ngoài song
Ta mang thơ thả tận cùng mù sa...


Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: