Thứ ba, 16/08/2022, Có một chiều sông Đáy mưa giăng
 Em đã nép vào tôi như thể…

 Chuồn chuồn kim bay qua mùa thu
  Bỏ quên cuộc tình đồng nội...

 Anh chỉ còn tay trắng thế này thôi
Bạc phếch công danh - đầu trần chân đất

Anh trở lạị con đường hoang cỏ dại
Nhặt chiều xưa làm kỷ niệm riêng mình

 

Trang [1 ,2 ]