Thứ bảy, 18/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  SỰ ĐỜI ÉO LE  (Ngày 14/06/2018 06:06:48  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

  

 SỰ ĐỜI ÉO LE

 


Kết quả hình ảnh cho trái đất

 

 

Giá mà trái đất không tròn

Ga Li Lê chết chẳng còn ai thương

Người khôn kẻ dại coi thường

Biết đâu chân lí tình thương trên đời

 

Ác Si Mét “tìm thấy rồi”

Khỏa thân quên chạy nực cười muôn sau

Niu Tơn táo dụng vào đầu

Định luật “hấp dẫn” đã mau ra đời

 

Cửa quyền mù quáng thì ôi!

Nỗi đau nhân thế sự đời éo le!

Sững sờ trái đất tròn xoe

Mà còn lên giá thiêu kia nữa là

 

Chân lí không phải số đa

Mà là số thiểu… chính tà chứng minh

Chớ nên bấm nút tay nhanh

Để rồi dự luật không thành sửa sao?

 

Hỡi đất thấp hỡi trời cao

Bảo toàn chân lí, vì sao xanh tròn!

 

Xuân Ngọc

 

*trong hệ mặt trơi của ta thì trái đất là một vì sao xanh