Thứ bảy, 18/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TÌNH NGHÈO  (Ngày 13/06/2018 05:06:38  - Gửi bởi:  VŨ THẾ PHIỆT  - Địa chỉ:  Bình minh Bình Giang Hải Dương  - Điện thoại:  01652230085 )

TìNH NGHÈO

"gửi Vợ sang nước ngoài"

Kết quả hình ảnh cho vợ đi nước ngoài

Em đi biền biệt nơi xa

Mình anh vò võ quê nhà đợi trông

Giá đừng loan phượng trùng phùng

Thì đâu đến nỗi chờ mong thế này

Anh nghèo vàng bạc trắng tay

Chỉ còn một trái tim gày trao nhau

Người ta lắm bạc nhiều châu

Anh nghèo thao thức đêm thâu thở dài

Tình này có thấu lòng ai

Quả cau đã héo nhạt phai câu thề

Tiếng ve gọi bạn dãi dề

Ao làng vẫn thắm bốn bề sen xanh

Người đi biền biệt sao đành

Tình xưa duyên cũ còn dành cho nhau

Vũ Thế Phiệt