Thứ hai, 16/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Ta về tìm lại ngày xưa  (Ngày 11/08/2017 11:08:11  - Gửi bởi:  Nguyễn Hồng Lĩnh  - Địa chỉ:  UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk  - Điện thoại:  0982701665 )

TA VỀ
TÌM LẠI NGÀY XƯA

 

 

Ta về 
Tìm nửa câu thơ 
Ngày xưa đã ghép mà chưa đủ vần 

Ta về 
TÌm chút tuổi xuân 
Ngày xưa sót lại qua lần bão giông 

Ta về 
Tìm lại bến sông 
Ngày xưa hẹn ước thuyền hồng sánh đôi 

Ta về 
Tìm lại ta thôi
Ngày xưa kỷ niệm một thời phôi pha

 

Hồng Lĩnh