Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG  (Ngày 20/04/2017 10:04:55  - Gửi bởi:  NGUYỄN HUY KHÔI  - Địa chỉ:  Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  - Điện thoại:  0983264618 )

 

 TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

 

Kết quả hình ảnh cho chùa hương

 

Lạ chưa - Bến Đục - lại trong

Chùa Hương trẩy hội thong dong đò vào

Thuyền đan Suối Yến chênh chao

Mây lồng bóng nước lao xao sóng dồn.

Một vùng lồng lộng nước non

Chuông chùa ngân vọng ru hồn khách du

Xâ xa vẳng tiếng mõ chùa

Thung mơ lạc chốn rừng mơ,suối huyền

Phật nâng gót nhẹ "bước tiên"

Lòng phàm gột rửa, cõi thiền huệ minh

Luống cầu sống thật,ở lành

Lòng ngay,thoát mọi ưu phiền tục nhân.

Ra về,...dùng dắng bước chân

Nguyện cầu lắng tiếng chuông ngân dặm ngàn!

Chân chiều bảng lảng mây tan

Xốn xang đò hội ríu ran tiếng cười!...

 

Chia xa,...mắt nói thay lời

Bờ thương Suối Yến hẹn người...xuân sau.

 

Nguyễn Huy Khôi