Thứ tư, 23/05/2018,

 Gửi ý kiến
 
  LÀM ĐƯỜNG  (Ngày 20/04/2017 12:04:51  - Gửi bởi:  Đỗ Trọng Kim  - Địa chỉ:  Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương  - Điện thoại:  0973284279 )

 LÀM ĐƯỜNG

 

 Kết quả hình ảnh cho làm đường

 

 

 

Đường to nằm sát bên làng
Thi công nhộn nhịp, rộn ràng đông vui
Xe ben đất chở tiến lùi
Đá sỏi đổ đống lấp vùi ao sâu
Bê tông sắt thép bắc cầu
Bờ nam bờ bắc xanh màu lúa non
Ruộng thôn chia cắt, đâu còn
“Gần nhà xa ngõ” mỏi mòn bước chân
Họ hàng thân thiết bao lần
Thăm nhau cách trở, có phần nhạt xa
Bao giờ cầu vượt bắc qua
Cho liền mộ dải ,cho ta gặp mình
Để em hát lý trúc xinh
Cùng làng, cùng xã nghĩa tình như xưa.

 

 

Đỗ Trọng Kim