Thứ hai, 27/05/2024,

Nghiêng chiều bóng ngả hoàng hôn
Con về bến mẹ sóng xôn xao lòng
Dạt vào một thuở long đong
Con đang tưởng tượng lối vòng mẹ đi

 
Em làm câu LỤC bước ra
Anh làm câu BÁT dò ba gầm trời
Cái vung úp phải cái nồi
Chả thơm kẹp giữa nắm xôi thơm lừng

 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037