Thứ năm, 30/06/2022,


 Chùm Thơ lục bát tháng 8 - 2021 của CLB thơ lụ Bát TP Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Vũ Văn Bôn, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Phương Đông, Đỗ thị Tâm, Lê Thị Ngoạn, Minh Thu, Nguyễn thị Động

       Chùm thơ tháng 8 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Thành, Phúc Hữu, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Phạm Tĩnh, Nguyễn Văn Chự, Lưu Bích Thu, Nguyễn Minh Nga, Trần Thơm, Lương Hải Thuận, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Nguyễn Kim Dung, Lê Nhân Ngọc Hữu, Vũ Kim Thanh, Thu Anh, Lê Phương Lan, Nguyễn Huyền, Ngô Trung Dũng, Lê Phương Liên, Nguyễn Kim Lan, Trịnh Toại.

 

 Thơ lục bát CLB thơ TP Hải Dương Tháng 8/ 2021 gồm các tác giả: Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thế Bình, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Minh Thu, Nguyễn thị Động, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Trương Thị Xuân Hồng, Trần Đức Chương.

 

 

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Doãn Tới, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng, Trần Đăng Luật, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Dương Thị Phúc, Hương Lê, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Thi Trà Thi, Sỹ Hoàn, Trần thị Biên, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng.


Chùm thơ tháng 7 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Phúc Hữu, Nguyễn Thành, Công Xình, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Lê Thị Tâm Chung, Đặng Lập, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Phạm Tĩnh, Nguyễn Văn Chự, Nguyễn Khánh Thực, Lưu Bích Thu, Hà Xuân Khuê, Nguyễn Minh Tâm, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Minh Nga, Thạch Thảo, Trần Thơm, Lương Hải Thuận, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Hải Vân, Lê Nhân Ngọc Hữu, Lã Đắc Phước, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Vũ Duy Thức, Phương Thúy, Phương Lan, Nguyễn Huy Hẹn.

Chùm thơ tháng 7.2021 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương. Gồm các tác giả:  Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Hồ Thị Nhung, Lê Thị Ngoan, Thanh Huyền, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Phương Đông, Vũ Minh Túc, Minh Thu, Đỗ thị Tâm, Trịnh Thị Sâm, Nguyễn thị Động, Phạm Thu Đoan, Trương thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Bé, Trần Đức Chương.

Chùm thơ tháng 6 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phúc Hữu, Bùi Quang Lục, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Thành, Công Xình, Mai Quốc Quỳ, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Vũ Kim Thanh, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Lê Thị Tâm Chung, Đặng Lập, Phương Thúy, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Trịnh Toại, Phạm Tĩnh, Nguyễn Minh Tâm, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Văn Chự, Nguyễn Khánh Thực.

    

Chùm 5 năm 2021 của thơ tháng CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Công Xình, Lương Hải Thuận, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Trần Thị Thơm, Lê Thị Tâm Chung, Phúc Hữu, Trọng Lập, Phương Thúy, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Minh Nga, Lưu Bích Thu, Trịnh Toại, Phạm Tĩnh, Nguyễn Kim Dung, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Văn Chự, Lê Phương Liên, Vũ Bá Lễ.

    

 Chùm thơ lục bát tháng 5-2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm như Đức, Thanh Huyền,  Trần Đức chương

 Chùm thơ tháng 5 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các cây bút : Trần Tự Bình, Chu Đức Bạo, Dương Xuân Diễn, Mạc Thu Huệ , Ly Ly, Quách Xuân Việt, Chu Ngọc Thủy, Vũ Sỹ Lung, Nguyễn Xuân Tuyến,Trần Đoàn Tạc, Nguyễn Văn Thích  trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ  Lục Bát. Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.

 

 Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Bồng, Hương Lê, Đào Trần Phú , Kiều Việt, Sỹ Hoàn, Thi Trà Thi, Quản Sơn, Trần thị Biên, Nguyễn Khắc Bằng, Đinh Thị Kim Xuyễn, Nguyễn Thị Thảo. 

Chùm thơ tháng 4 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng của các tác giả: Nga Anh Hoàng, Hoàng Minh Thuận, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Tích Thiện, Trần Thị Thơm, Lê Thị Tâm Chung, Hà Xuân Khuê, Bùi Quang Lục, Phúc Hữu, Nguyễn Vũ Duy Thức, Lã Đắc Phước, Trọng Lập, Thúy Phương, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Minh Nga, Lưu Bích Thu, Trịnh Toại 

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng