Thứ tư, 29/06/2022,


 Chùm thơ lục bát tháng 8 năm 2019 của CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Nguyễn Đức Tùy, Trần Đăng Luật, Trần Bồng, Lê Tiến Lập, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Đỗ Đức Năm,  Trần Xuân Bích, Kiều Việt, Đàm Tuất, Ngô Thái.

 Chùm thơ Lục Bát tháng 8 năm 2019 của CLB Lục Bát Thành Phố Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Vũ Kiều Oanh, Lê Hồng Khanh, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn bát Can, Lê thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Bích Việt, Trương Thị Xuân Hồng, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Thu Hà, Nguyễn Mích, Nguyễn thị Bé, Đinh Kim Long, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Xuân thọ, Lê Đình Tạ, Nguyễn Xuân Phương, Vũ Bôn, Nguyễn Ngọc trịnh, Trần Đức Chương.

 Chùm thơ Lục bát tri ân anh hùng, liệt sỹ, thương binh nhân ngày 27-7 của CLB Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Hồ Đình Bắc, Nguyễn Xuân ngọc, Phạm Văn Ngận, Phạm Huy Liệu, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Đức Vân, Vũ Hải Thê, Vũ Ngọc Thư

 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Đoàn Thị Điểm Hưng Yên gồm các tác giả: Dương Xuân Diễn, Nguyễn Văn Thích, Mạc Thị Huệ, Đào Xuân Tuyến, Trần thị Đảm, Lê Hằng, Nguyễn Mai Anh, NGuyễn Duy Hiền, Lê Thị Nhường, Phạm Ngọc Thính, Nguyễn Thị Linh, Vũ Sỹ Lung, Hương Sinh, Lương Văn Khánh.

 

 

 Chùm thơ Lục Bát tháng 7-2019 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương. Gồm các tác giả: Nguyễn Ngọc Hội, Võ Kiều Oanh, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Mích, Đinh Kim Long, Nguyễn Công Huyền, Nguyễn Bát Can, Nguyễn Xuân Phương, Thu Hà, Trương thị Xuân Hồng, Bích Việt, Lê Thị Ngoạn, Lê Hồng Khanh, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Thị Quắc, Minh Thu, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Động, Nguyễn thị Bé, Vũ Văn Bôn, Nguyễn Trọng Bật, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Xuân Thọ, Trần Đức Chương

 

Chùm thơ tháng 6 năm 2019 của CLB Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Lã Đắc Phước, Nguyễn Thị Mai Lan, Đỗ Thúy Vinh, Ngyễn Vũ Duy Thức, An Trung, Hoàng Minh Thuận,  Vũ Bá Lễ, Bích Quê, Trịnh Bá Khả.

 Chùm thơ tháng 6 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả: Võ Kiều Oanh, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Bát Can, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Xuân Phương, Minh Thu, Trương Thị Xuân Hồng, Thu Hà, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Đinh Kim Long, Nguyễn Mích, Thúy Hằng, Trần Đức Chương.

Chùm thơ Lục Bát tháng 6 của câu lạc bộ thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  với các tác giả: Hoa Lan, Dương Xuân Diễn, Dương Hồng Gấm, Trần Tự Bình, Thu Xuân, Nguyễn Duy Hiền, Vũ Thanh Thế, Lệ Vui, Quách Xuân Việt, Nguyễn văn Thích, Trần Thanh Vân, Vũ Sỹ Lung, Lê Duyên, Hương Sinh.

  Ngày mồng 2 tháng 6 năm 2019. CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương tổ chức sinh hoạt gồm các nội dung: Kỷ niệm 2 năm thành lập CLB (6-2017 / 6-2019)  ra mắt Ban CN CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương (CLB thành viên) của CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương. 

 "Đất Cảng vào hè" - Chùm thơ tháng 5 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phạm Thúy Vinh, Trần Tích Thiện, Công Xình, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Vũ Duy Thức, Phúc Hữu, Lã Đắc Phước

 Chùm thơ Lục bát CLB thơ ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên tháng 5 - 2019 gồm các tác gỉa: Trần Tự Bình, Nguyễn Đình Chiến, Dương Xuân Diễn, Đinh Tiến Đăng, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Khắc Khoan, Lương Khánh, Lê Duyên, Mạc Thu Huệ, Lê Nhường, Quang Minh, Phạm Thị Thêm, Hương Sinh, Nguyễn Thích.

 Đây là nguyện vọng của toàn thể hội viên tự nguyện tham gia CLB thơ Lục bát để sáng tác và bảo tồn thể thơ truyền thống của dân tộc, là hồn quê, là Văn hóa cội nguồn và Tâm linh của người Việt, vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo, từ bao đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau. Để thơ Lục Bát được tôn vinh là Quốc thi và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng