Thứ tư, 29/06/2022,


Đền nhà, hơn chục phần năm
Đất, ít hơn thế - họ nhằm lấy không!
Dẻo mồm sếp nói như rồng
Mà làm dân thiệt đến không còn gì! 

Phải vào bóng tối ôm hôn
Thanh thiên bạch nhật chơi luôn tiểu... đàng
Xếp hàng là phải chen ngang
Công an vắng bóng vượt làn như chơi 

gày nào cũng thấy tin đau…
Tai nạn xe cộ đâm nhau chết người
Chiến tranh đã tắt lâu rồi
Mà sao...máu chảy lệ rơi không dừng…! 

Tu tâm ( Chu Văn Keng)  (09/06/2013)

Phật dạy ta phải ăn lành
(Đừng ăn tham quá hóa thành bất nhân)
Đừng làm điều ác với dân
Thế là ta đã tu thân an nhàn 

Chung lo? (Phạm Tự)  (01/06/2013)

Trẻ em là nụ là hoa...
Quan tâm chăm sóc nhà nhà nhớ ghi!

Chứng minh một chín năm hai
Thẻ bên Y Tế lại sài năm mươi


Đôi khi xa vợ mấy ngày
Bên hông vẫn chiếc điếu cày không xa.

Thầy cô là một tấm gương
Mà sao lại để… xót thương thân trò!

 

Trời rằng: Tại đất lên ngôi
Thôi đành nhìn nỗi đau đời bất công.

Ra trường chẳng biết làm gì
Báo chí đành kiếm bánh mì bán rong

Hương tàn, nhụy rữa nát tan
Thốt lên những tiếng muộn màng xót xa

Bờ xôi, ruộng mật, ngày nào…
Đất chùa, đất miếu đất ao thành nhà
Đất hương hỏa cúng ông cha
Phân lô, xẻ bán miễn ra bạc tiền

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng