Thứ tư, 29/06/2022,

Nguyễn Trung Thu  (18/04/2008)

NGUYỄN TRUNG THU sinh ngày 15-8-1940, tại Hà Nội. Từng là giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1964- 1971); chiến sỹ quân đội chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị chiến dịch 1972; sỹ quan nghiên cứu- biên tập Tạp chí Quân đội nhân dân- Tổng cục chính trị (1973-1982).

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ]