Thứ tư, 29/06/2022,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 164 của các tác giả: Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Nguyễn Lương Sơn (TP.HCM), Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh)

 
 
 
 
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 163 của các tác giả: Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng), Dương Đức (Bình Thuận), Lê Hoà (Hải Phòng).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 162 của các tác giả: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình), Võ Tấn Qườn (Khánh Hoà), Lê Hoà (TP.Hồ Chí Minh), Vũ Tháp (Quảng Ninh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 161 của các tác giả: Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng), Thái Văn Lợi (Tiền Giang), Đinh Văn Y (Hà Nội).

 

 

 

BTC Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” năm 2016 thông báo: Tính đến ngày 12/07/2016, ngoài các tác phẩm đã được giới thiệu trên các chùm thơ dự thi từ số 137 đến số 160, BTC cuộc thi còn nhận được bài dự thi của các tác giả:

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 160 của các tác giả: Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Trương Thị Minh Sự (TP. HCM).

 

 

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 159 của các tác giả: Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh), Vũ Nhang (Hải Phòng), Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Đặng Lợi Phủ Từ Bắc (Bắc Ninh), Vương Hồng Trường (Hà Nội), Trần Huy Minh Phương (TP.HCM), Nguyễn Chí Thái (Ninh Thuận).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 158 của các tác giả: Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội), Đào Thị Kim Liên (Phú Thọ), Nguyễn Văn Lam (Nghệ An), Trần Xuân Vì (Quảng Trị).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 157 của các tác giả: Đặng Thị Ước (Hải Phòng), Nguyễn Thị Hồng Thuận (Quảng Bình), Phạm Minh Dũng (TP. Hồ Chí Minh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 156 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh), Lương Thế Vinh (hải Dương).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 151 của các tác giả: Lê Thị Mai (Kiên Giang), Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Đặng minh Đức (TP.HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 154 của các tác giả: Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Nguyễn Chí Linh (Cà Mau), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi).

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng