Thứ sáu, 23/03/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 150 của các tác giả: Huy Trụ (Thanh Hoá), Trần Huy Minh Phương (?), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 149 của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Ninh Đức Hậu (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 148 của các tác giả: Nguyễn Đức (Bình Định), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Trần Đình Thư (Vũng Tàu).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 147 của các tác giả: Nguyễn Chí Anh (Phú Thọ), Phạm Khắc Oanh (Hải Dương), Đào Kim Quy (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 146 của các tác giả: Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Ma Thị Lưu (Phú Thọ), Vũ Đức Lương (Bắc Ninh), Bùi Thị Thảo (Thanh Hoá), Vũ Nhang (Hải Phòng.

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 145 của các tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Hưng Yên), Nguyễn Thị Thuý Ngoan (Hải Phòng), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Trần Thị Thu Thuỷ (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 144 của các tác giả: Tạ Thị Ngọc Hiền (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Hiền (Vũng Tàu), Phan Thị Mộng Thường (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 143 của các tác giả: Đặng Minh Đức (TP.HCM), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Trịnh Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Nguyễn Thống (Bắc Giang), Nguyễn Đình Ưu, Vương Thị Thu Uyên (Hải Dương), Đinh Văn Y (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 142 của các tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Hải Phòng), Hồ văn Khoa (Nha Trang), Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh), Lê Thị Ngọc Diễm (Cần Thơ).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 141 của các tác giả Quách Hùng (Hải Phòng), Nguyễn Ngân (Tây Ninh), Vương Văn Kiểm (Nam Định), Vương Khắc Côn (Hà Nội), Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" số 140 của các tác giả: Dương Tài Đồng (Hà Tĩnh), Lê Ngân (Hải Phòng), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Thành Thiện (Lâm Đồng), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" số 139 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Lê Thị Ngọc Diễm (Cần Thơ), Đặng Lợi Phủ Từ Bắc (Bắc Ninh).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng