Thứ tư, 29/06/2022,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 188 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Phạm Kkắc Oanh (Hải Dương), Trần Kế Hoàn (Nam Định), Trần Thị Ngọc Trâm (Nam Định), Trần Quang Lân (Hải Phòng), Chu Long (Hải Phòng), Cao Thị Hà (Bà Rịa-Vũng Tàu).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 187 của các tác giả: Lưu Lãng Khách (TP.HCM), Lê Trung Cường (Hải Phòng), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Nguyến Tuấn Anh (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 186 của các tác giả: Vũ Thành Chung (Hà Nội), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình), Bùi Thị Minh Loan (Bình Thuận), Nguyễn Năng Văn (Quảng Ninh), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Thái Mai (Hà Tĩnh), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Phan Văn Quân (thừa Thiên - Huế).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 185 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Trần Thanh Hải (Bình Dương), Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 184 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Vũ Nhang (Hải Phòng), Đỗ Viết Phương (An Giang), Chu Quang Minh (Hà Nội), Nguyễn Văn Đôn (Tây Ninh).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 183 của các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà), Phạm Khắc Oanh (Hải Dương), Trần Thu Ba (TP.HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 182 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Nguyễn Thế Kỹ (TP.HCM), Trịnh Minh Nguyệt (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 181 của các tác giả: Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình), Trần Thị Diên (Phú Thọ).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 180 của các tác giả: Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Trần Văn Tuyển (Cần Thơ), Lê Văn Cường (Yên Bái), Trịnh Thị Khoẻ (Thanh Hoá).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 179 của các tác giả: Phạm Ngọc Lại (Hà Nội), Vũ Tháp (Quảng Ninh), Phan Thị Mộng Thường (TP.HCM), Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 178 của các tác giả: Nguyễn Thị Kim Chinh (Sơn La), Vĩnh Tuy (Bình Định), Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình), Trần Ngọc Khánh (Nghệ An), Thiên Tâm Nguyễn Thị Trang (Đồng Nai), Trịnh Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Phạm Khắc Uyên (Hải Dương), Tiêu Hồng Phong (Hà Nội).

 
 
 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 177 của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Vĩnh Phúc), Lê Hoà (Hải Phòng), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Tấn On (TP.HCM), Võ Thị Mộng Thơ (?), Võ Khoa Châu (khánh Hoà).

 
Trang [1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng