Thứ tư, 31/05/2023,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 106 của các tác giả: Đinh Văn Y (Hà Nội), Phùng Chí Dũng (Bắc Ninh), Bùi Văn Hoa (Vũng Tàu), Lê văn Đức (Quảng Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 105 của các tác giả: Go Bong Hồ Văn Khoa (Khánh Hòa), Nguyễn Xuân Nghiêm (Hải Dương), Nguyễn Thị Hiền Mai (Vũng Tàu), Hương Sơn (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Công Phương Điệp (Hà Nội), Lương Thế Phiệt (Hải Phòng), Trần Thị Thủy Cúc (TP.HCM), Nguyễn Thị Hồng Miên (Điện Biên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam), Hoa Bất Tử (Hải Phòng), Lê Hoàng Thảo (Hải Phòng), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" số 103 của các tác giả: Nguyễn Minh Quang (Bình Định), Nguyễn Hữu trung (Đồng Tháp), Nghiêm Quang Thùy (Vĩnh Phúc), Phạm Hiển (Sơn La), Ngô Nguyễn (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 101 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Phùng chí Dũng (Bắc Ninh), Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng), Trần Văn Chỉnh (Tuyên Quang)..

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 100 của các tác giả: Trần Văn Lợi (Nam Định), Xuân Thấn (Nam Định), Phạm Tâm An (Ninh Bình), Trần Hoa Tĩnh (Quảng Nam), .

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 99 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam), Hoàng Tự (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 98 của các tác giả Nguyễn Công Viễn (Thái Bình), Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 97 của các tác giả: Đỗ Tấn Đạt (Quảng Nam), Nguyễn Tuấn Anh (Hưng Yên), Vương Hồng Trường (Hà Nội).

Lucbat.vn: Trong thời gian qua BTC cuộc thi sáng tác thơ Lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” có nhận được bài dự thi của các tác giả Doãn Hải (TP.HCM), Huỳnh Nguyễn Thùy Bích Trâm (TP.HCM), Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp), Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh), Lê Hồng Minh (Tuyên Quang), Phạm Thị Ngọc Trang (Hà Nội), Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh).
Trong số này chúng tôi xin trích giới thiệu chùm thơ của các tác giả Doãn Hải (TP.HCM), Huỳnh Nguyễn thùy Bích Trâm (TP.HCM), Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp), Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh).

 

Lucbat.vn: Trong thời gian qua BTC cuộc thi sáng tác thơ Lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” có nhận được bài dự thi của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Ngô Thị Ngọc Thấm (Phú Yên), Sơn Cao Thắng (Trà Vinh), Nguyễn Văn Tú (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Mai (Hà Tĩnh), Phạm Thị Én (Hải Dương), Trần Công Xuân Liên (TP.HCM).
Trong số này chúng tôi xin trích giới thiệu chùm thơ của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Sơn Cao Thắng (Trà Vinh) và Nguyễn Thái Mai (Hà Tĩnh).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ] Tiếp  Cuối cùng