Chủ nhật, 01/02/2015,


Tuần 26 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH của tác giả Đặng Diệu Thoa.

 Tuần 24 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ  TÌNH EM của tác giả Lan Chi.

 Tuần 22, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả tham gia họa bài thơ VIỆT TRÌ của Thầy giáo Nguyễn Đức Tùy

Tuần 20 – Năm 2012, xin mời các tác giả và bạn đọc họa bài thơ CHIẾC LÁ MÙA THU của Nhà thơ Thanh Đạm

 Tuần 18 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa khổ thơ CHO EM của Nữ tác giả Thanh Tùng.

 Tuần 16 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ  NGƯỜI ĐÀN BÀ của Nhà thơ Ngọc Tuyết.

 Tuần 14 – Năm 2012, xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ ĐỌC TRUYỆN KIỀU của Nhà thơ Vũ Đình Huy.

Tuần 12 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ MAY CÒN của Nhà thơ Hoàng Bình Trọng.

Tăm tăm bóng mẹ cuối trời/ Ba thập niên/ Gió/ Lá rơi ngập đường/ Con ngồi trông nắng mà thương/ Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa
 

 Tuần 10 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ THƠM THẢO của tác giả Đặng Quang Long.

 Tuần 08 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ MƯA CUỐI XUÂN của tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng.

Tác giả Bùi Nguyệt - CHLB Đức được bạn thơ Hoàng Tấn Đạt – Vũng Tàu tặng bài thơ RU EM và đã họa lại bằng bài BÊN ANH.
Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ] Tiếp  Cuối cùng