Thứ sáu, 21/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  HỎI  (Ngày 12/08/2018 06:08:33  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 

 HỎI

 

 

 

Rừng ơi! Sao gọi rừng già?

Núi ơi! Sao lại gọi là núi non?

Trăng ơi! Bao độ trăng tròn?

Em ơi! Bao tuổi em còn đang xuân?*

 

Ai làm trái đất xoay vần?

Cho trăng tròn khuyết ái ân lỡ làng

Để cau úa héo trầu tàn

Tình không nên nghĩa đá vàng thủy chung

 

Hỏi em lại cứ dửng dưng

Bao, giờ, trái đất, sao dừng vần xoay?

Em mà giaỉ được điều này

Thì anh bái phục tiên hay thánh trần?

 

Càng yêu em gấp ngàn lần

 Cả nhân thế đấng minh quân phục tài

 

 

Xuân Ngọc

*Khổ thơ thứ nhất dựa theo ca dao