Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Nhớ đừng quên  (Ngày 02/08/2018 08:08:57  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 

 

NHỚ ĐỪNG QUÊN

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho qua sông

 

 

 

 

“Qua đò thì nhớ bến sông

Qua cầu thì nhớ ngày không có cầu

Có điện nhớ ánh đèn dầu

No cơm còn nhớ ngày đầu đói cơm

 

Có ngày thì lại nhớ đêm

Có sông nhớ suối không em nhớ hoài

Bao giờ hết nhớ em ơi!

Môi hồng má lúm, trăng trời nhớ em”*

 

Đừng quên sao sáng hơn đèn

Đương nhiên tình quý hơn tiền xưa nay

Mỗi khi thời thế đổi thay

Đồng tiền hai mặt… bởi tay cửa quyền

 

Sấp ngửa đổi trắng thay đen

Chợ trời thật giả…mua tiên bán tình

Hỏi đâu nếp sống văn minh

Còn đâu đại nghĩa vẹn tình thủy chung? !

 

Xuân Ngọc

*Tất cả câu nhớ thuộc bài:“Qua sông”