Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  CÁC GIÀ VẪN THỔI TÙ VÀ  (Ngày 27/07/2018 06:07:05  - Gửi bởi:  Đặng Minh Đức  - Địa chỉ:  Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM  - Điện thoại:  0988097984 )

CÁC GIÀ VẪN "THỔI TÙ VÀ" 

 

Kết quả hình ảnh cho người già đi vận động nhân dân

 

Phố tôi - thương lắm - các già

Tóc phơ phơ "thổi tù và" vì Dân

Có hôm mưa gió rần rần

Ô che, quần xắn đường gần, ngõ xa

Gặp từng người, gõ từng nhà

Để cho ý Đảng cùng hòa lòng Dân

Đủ muôn việc chẳng ngại ngần

Tuyên truyền vận động, viếng, thăm, họp hành

An ninh, mừng thọ, giao quân

Điều tra giáo dục, chia phần trung thu

Việc to, việc nhỏ...chẳng từ

Phố vui vang tiếng của "tù và" ca

Lớp trẻ ngưỡng mộ người già

Họ coi như những cây đa, cây đề.

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh