Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  nắng hờn  (Ngày 04/07/2018 08:07:59  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  - Điện thoại:  0968635073 )

NẮNG HỜN

 

Kết quả hình ảnh cho nắng


Nắng chi nắng giận nắng hờn?
Lại thêm tý chút gió Phơn gió Lào.
Ì ùm cá quẫy cầu ao,
Tránh cơn nắng nóng bơi vào bóng râm.
Con trâu từ nãy lặng câm,
Vẫy đuôi bì bõm dưới đầm rìa mương.
Bóng xe vắng hẳn trên đường,
Vài cơn gió lốc làm vương bụi mờ.
Đoái thương cảnh cánh đồng ngô,
Nắng xơ xác lá, rũ cờ tàn cây.
Trời buông nắng dữ cữ này,
Khổ chung đành phận, dân cày khổ riêng.
 

Lê Hải Châu

Thanh Hóa