Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  LỜI TƯƠNG TƯ  (Ngày 30/06/2018 08:06:48  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

  LỜI TƯƠNG TƯ

 

Kết quả hình ảnh cho hạnh phúc 

 

 

Sầu đong lòng dạ bơ vơ

Bặt tin anh đến bây giờ bởi đâu?

Nghe tin em đã lên tàu

Để sang bên ấy làm dâu nhà người!   

 

Không đâu anh đã lầm rồi!

Mỏi mòn chờ đợi năm trôi não nùng

Em không thay dạ đổi lòng

Trọng tình trọn nghĩa thủy chung vẹn tròn


Dù cho sông cạn đá mòn

Tình nồng duyên thắm sắt son đá vàng

Trời còn chớp bể mưa ngàn

Tinh còn lầm lỡ, dở dang lẽ thường…  

 

 Bây giờ duyên thắm uyên ương

Anh càng chân trọng yêu thương nồng nàn
 

 

Xuân Ngọc