Thứ ba, 21/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  duyên thầm  (Ngày 04/06/2018 07:06:42  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  - Điện thoại:  0968635073 )

DUYÊN THẦM


Kết quả hình ảnh cho duyên thầm


Mẹ khen em có duyên thầm
Lại thêm đôi mắt lá Răm hay cười
Lắm chàng giả thật giả chơi
Chiều chiều qua ngõ bỏ lời bướm ong
Chê em rồi sẽ muộn chồng
Bạn bè qua ngõ mà không mặn mà
Thói đời tâm địa người ta
Lòng riêng chẳng đặng dựa đà cười chê
Với tôi- dẫu chẳng cận kề
Hai làng cách một quãng đê lượn vòng
Hai làng chung một dòng sông
Con đê liền khúc, cánh đồng chia đôi
Không chi cũng biết nhau rồi
Gặp tôi em chỉ cười cười rồi đi
Mẹ chê tôi chẳng biết gì
Người ta thân gái mấy khi ngỏ lời
Ngu đần là cái thằng tôi
Việc mình lại định nhờ trời giúp sao ?
Tôi nghe nhưng chỉ ừ ào
Người ta đẹp thế mình sao dám vời
Vô tình chỉ một lần thôi
Tôi qua bãi giữa gặp người hái dâu
Nhấp nhô nón trắng trên đầu
Mồ hôi nhỏ giọt, gánh dâu lại đầy
Tôi đưa tay đỡ một tay
Thế rồi cuối mắt đầu mày thành quen
Ôi trời- lại đúng là em !!
Chẳng tìm mà lại như tìm được nhau
Có duyên nào phải đi cầu
Xuân sang, tôi sắm trầu cau cưới nàng
Đến nay em vẫn nhẹ nhàng
Trách tôi ngày ấy đi ngang chẳng vào.


Lê Hải Châu

Thanh Hóa