Thứ hai, 24/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TRĂNG HÈ.  (Ngày 14/04/2018 06:04:40  - Gửi bởi:  VŨ THẾ PHIỆT  - Địa chỉ:  Bình Minh Bình Giang Hải Dươg  - Điện thoại:  01652230085 )

 TRĂNG HÈ

 

Kết quả hình ảnh cho trăng hè

 

 Trăng soi lệch bóng cầu cong

Ai buông câu hát giữa đồng lúa chiêm

Nhã tiêu dìu dặt êm đền

 Gió hiu hiu thổi lộng đêm trăng rằm

 

Vũ Thế Phiệt