Thứ hai, 24/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  KHI VỢ VẮNG NHÀ  (Ngày 10/04/2018 09:04:15  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

   KHI VỢ VẮNG NHÀ

(Thơ vui)

 

 

 

Một nồi một bát một mâm

Tự ăn tự nấu tự trăm sóc mình

Thiên lôi báo cáo thiên đình

Lão này ương bướng hành hình nó thôi!  

 

Nam Tào Bắc Đẩu chầu trời

Cho hay để lão trên đời ích chi?

-Thơ vườn lão viết lưu li

Có khi trào phúng, có khi chữ tình    

 

 

Lại còn lãng mạn thơ tình

Yêu siêu đổ quán xiêu đình si mê

Khuyên đời giữ trọn câu thề

Kính trên nhường dưới khen chê thực lòng  

 

Góp phần xây dựng cộng đồng

Nhân văn tình nghĩa đức trung vẹn tròn

Về trời lão chẳng héo hon

Vẫn vui hài hước dẫu còn vụng tu  

 

Sổ thiên tào vẫn còn dư

Để cho lão sống dăn, trừ dối gian

 

Xuân Ngọc