Thứ ba, 14/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Thơ chay  (Ngày 10/02/2018 07:02:56  - Gửi bởi:  Đăng Minh Đức  - Địa chỉ:  p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM  - Điện thoại:  0988097984 )

THƠ CHAY

 Kết quả hình ảnh cho THƠ CHAY

 

Có cô vợ trẻ làm thơ

Viết: mơ bạn xóm, chồng cho một bài!

Mới hay thơ phú - bi hài

Hư hư thực thực "tai bay" có ngày

Cô thề không mộng từ nay

Cơm chay thờ Phật, thơ chay giữ chồng.

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh