Thứ sáu, 21/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TƯƠNG TƯ (5)  (Ngày 05/01/2018 07:01:02  - Gửi bởi:  Nguyễn Hồng Lĩnh  - Địa chỉ:  UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk  - Điện thoại:  0982701665 )

 

TƯƠNG TƯ

 

 

 
 

 

Một ngày   
Chẳng được gặp nhau   
Tìm như thắt lại lòng đau quặn lòng   
Biết là   
Chẳng thể nhớ mong  
Mà không thể hết đèo bòng tương tư   
Biết tình  
Nửa thực nửa hư  
Vẫn không thể nói tạ từ người ơi ! 
Nhận trao  
Từ bữa ấy rồi   
Làm sao bỏ nhớ quên nguôi bây giờ?   
Gom sầu   
Nhốt nhớ vào thơ   
Để rồi ngày tháng cứ ngơ ngẩn buồn   
Vắng nhau   
Tan nát tâm hồn   
Gặp nhau chẳng đặng biết hờn giận ai?   
Tình mình  
Tim nhỏ không phai   
Mong ngày gặp lại vòng tay ấm nồng 
  
Hồng Lĩnh