Thứ sáu, 21/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  "QUAN" LỘ... TỘI ĐỒ  (Ngày 03/01/2018 10:01:15  - Gửi bởi:  Đăng Minh Đức  - Địa chỉ:  p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM  - Điện thoại:  0988097984 )

 "QUAN" LỘ... TỘI ĐỒ

 

Kết quả hình ảnh cho quan tham, nhũng

 

Thế là hết sạch đời "quan"

Chỉ vì cái tội làm càn, tham lam

Lẽ ra gia thế vẻ vang

Thương cha mẹ, vì Giang San, hết lòng

 

Bây giờ tay đã khóa còng

Trước vành móng ngựa...đời xong. Hết đời

Bao nhiêu tỗi lỗi bày phơi

Một bầy nhóm chỉ ăn chơi, lọc lừa

 

Nội thù lộ mặt, ai ngờ

Những quan tham nhũng - tội đồ hại Dân

Chúng phá Đảng, lấn dần dần

Bóng hình diệt chủng...cũng gần, đâu xa?

 

Lửa thiêu hết lũ gian tà

Dân tin Đảng vượt phong ba thác ghềnh

Con đường cách mạng quang vinh

Vững tay chèo lái - yên bình Non Sông.

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh.