Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  ĐẾN VỚI LÀNG HOA  (Ngày 14/12/2017 08:12:52  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

ĐẾN VỚI LÀNG HOA

 

Kết quả hình ảnh cho làng hoa

 

Lúa mùa vừa mới gặt xong

Đất cày mới lật được hong nỏ dần

Bắt tay làm vụ Đông Xuân

Năm nay tất cả ruộng gần trồng hoa

Học Thầy, học bạn gần xa

Mấy hôm vào mạng dần dà học thêm

Trước tiên mấy luống Đồng Tiền

Thứ này gieo hạt dễ lên đễ trồng

Nơi đây gần bến gần sông

Tưới tiêu đỡ phải lượn vòng lối đi

Hoa Hồng, Hoa Cúc,Hoa Ly

Ngày mai xuống giống gặp kỳ nắng hanh

Có loài ta chỉ giâm cành

Có loài trồng củ đã nhanh lại đều

Kiếm dần que cắm dây neo

Phòng khi mưa dữ gió nhiều đổ hoa

Nước vào phải tính nước ra

Quen nghề thường gọi nước Già nước Non

Rồi còn sương muối đầu hôm

Có năm áp tết gió nồm phất phơ

Cho dù có giỏi căn cơ

Được thua còn phải đợi chờ mai sau

Trời cho chút đất mỡ màu

Giúp người tính kế dài lâu vững bền.

 

Lê Hải Châu