Chủ nhật, 23/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  NỢ NẦN CHIỀU ĐÔNG  (Ngày 09/12/2017 08:12:16  - Gửi bởi:  Chu Văn Long  - Địa chỉ:  14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng  - Điện thoại:  0904943959 )

NỢ NẦN CHIỀU ĐÔNG

 

 

 

Chiều đông bến sóng lao xao 
Con đò một bóng nép vào bên sông 
Dòng sông con nước mênh mông 
Còn đò sào cắm ngóng trông xa vời.

 

Ngó về nơi có một người 
Qua đò hôm ấy đánh rơi một lần 
Một lần cái cánh nắng xuân 
Để đò ôm mãi nợ nần …chiều đông .

 

8/12/2017

Chu Long