Thứ ba, 21/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  VAI GẦY  (Ngày 04/12/2017 07:12:14  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 VAI GẦY

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Vai gầy mẹ gánh đời ta

Sã vai gánh cả đồng xa ruộng gần

 Gánh bao nhiêu những nợ nần

Đầu sông ngọn suối tảo tần nuôi con

 

Nắng mưa đời mẹ héo mòn

Cả đời gánh vác vẫn còn chưa xong

Đoạn tre thẳng, đòn gánh cong

Đè lên vai mẹ lưng còng vẹo siêu

 

Đoạn đường thẳng đoạn đường oeo

Mẹ ta gánh cả đói nghèo tháng năm

Những khi mùa mất bốn nhăm*

Lúa đâu mẹ gánh ruột tằm đói dâu

 

Ngày nay hết khổ mẹ đâu? !

Máy nâng máy gặt thay trâu máy cày

Đời mẹ vất vả tháng ngày

Bão dông nước lũ giặc tây lại Tàu

 

Tháng ba ngày tám có đâu

Củ khoai củ sắn mong mau qua ngày

Bây giờ vật chất đủ đầy

No cơm lành áo mẹ nay không còn

 

Nhớ thương héo quặn lòng con

 Mẹ ơi! Tình mẹ, vẹn tròn công dung

Xuân Ngọc

*Năm mất mùa nạn đói...1945