Thứ ba, 21/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TÂM SỰ NỖI LÒNG  (Ngày 01/12/2017 03:12:20  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 TÂM SỰ NỖI LÒNG

 

Kết quả hình ảnh cho yêu

 

Không yêu thì cũng hoài đời

Không ăn thì mẻ đồng thời không chua

Không tu sao lại lên chùa?

Không đam mê lại bỏ bùa cho sư

 

Không mơ sao lại tương tư

Không yêu người, đến bao giờ người yêu

Mượn hoa gửi nắng cho chiều

Mượn hương gửi mật cho nhiều bướm ong

 

Gửi lời em để trong lòng

Gửi hoàng tử để cho chồng em nuôi

Có ai hiểu thấu sự đời!

Chạnh lòng chung thủy thì ôi bẽ bàng

 

Lên trời không lối không thang

Nên chồng nên vợ đá vàng thủy chung

Hiểu sao cho thấu nỗi lòng

Sự đời muôn nỗi đục trong chính tà!

 

Hỏi người sao lại hỏi ta!

Vì đâu thả cá ao nhà ra sông?

 

Xuân Ngọc