Thứ ba, 21/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  LƠI MẸ RU  (Ngày 29/11/2017 03:11:03  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 LỜI MẸ RU

 

 

Mẹ ru chưa ngủ con nghe

Nắng nung mặt đất trưa hè như thiêu

Mưa dâng nước lũ thủy triều

Bão giông xơ xác đói nghèo tháng năm

 

Bao đời nay hỡi thế nhân

Chống trời chống đất chống quân bạo tàn

Những là vất vả gian nan

Những buồn vui, những trái ngang sự đời

 

Khi mà con lớn con ơi!

Biết cầm súng, giữ đất trời, bình yên

Chống áp bức, chống cường quyền

Dựng xây Tổ Quốc mẹ hiền Việt Nam

 

Cái nơi  nghĩa xóm tình làng

Nuôi con phần xác, chỉnh trang tâm hồn

Khi mà con đã lớn khôn

Nhớ về nguồn cội nuôi con trưởng thành

 

Xuân Ngọc