Thứ ba, 21/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  TU THIỆN  (Ngày 29/11/2017 06:11:15  - Gửi bởi:  Chu Văn Long  - Địa chỉ:  14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng  - Điện thoại:  0904943959 )

 TU THIỆN

 

 

Phật ban kinh khắp dương trần 
Đọc kinh Phật được dạ thuần tâm thông
Nhớ câu sắc bất vị không
Không bất vị sắc mênh mông nhiệm màu

Kinh Phật nghĩa rộng thâm sâu
Hàng ngày tụng niệm nguyện cầu người ơi

Làm nhiều việc thiện tội vơi
Kính hiếu cha mẹ Phật Trời chứng minh 

Làm điều nhân nghĩa phước sinh
Yêu người trên dưới thân bình tâm khang
Trên cao Phật tỏa hào quang
Phủ vào muôn ngả sắc vàng hồng sen 
 

Cho chúng sinh ánh sáng đèn

Để tâm không bị đêm đen nhuộm bùn…!

24/11/2017

Chu Long