Thứ tư, 18/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  KHÔNG  (Ngày 12/11/2017 11:11:04  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

   

 KHÔNG

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho chờ nhau

 

Không gần mà cũng không xa

Không cùng xã, huyện thế mà lại quen!

Không đói không khát cũng thèm

Không ước, không hẹn mà em vẫn chờ

 

Không say sao lại ngẩn ngơ

Không em anh những dại khờ khổ đau

Không anh em những âu sầu

Không mong sao được cùng nhau một nhà

 

Không may mắn, không mặn mà

Không trăng sao cũng thiết tha yêu chiều

Không vua thì cũng chúa yêu

Không ghen tuông bởi biết điều nhân văn?

 

Xuân Ngọc